Healthy-Pet

Gedragsproblemen

De psyche van het dier maakt een belangrijk deel uit van zijn welzijn. Is het dier psychisch in balans, dan zal hij ook fysiek meer weerstand kunnen creëren. Onder de moderne leefomstandigheden moet een dier echter nogal wat psychische aanpassingen verrichten om in balans te blijven. Dat is niet altijd even succesvol en veel fysieke klachten zijn dan ook het gevolg van een psychische disbalans.

Psychische disbalans kan leiden tot:

Sommige dieren vertonen abnormale gedragspatronen die hun eigenaren tot wanhoop drijven. Stereotype-gedrag zoals, plassen in huis, niet alleen gelaten kunnen worden, angst voor geluiden, agressief gedrag, trailerproblemen, stalondeugden enzovoorts.

Natuurgeneeskunde kijkt in alle gevallen naar de samenhang tussen fysieke disbalans en mentale disbalans en probeert deze te herstellen met behulp van de beschreven therapieën (zie Therapieuitleg).