Healthy-Pet

Homeopathie

Homeopathie is een milde maar effectieve vorm om allerlei ziekten en kwalen te behandelen.

Het is een holistische geneeswijze, wat betekent dat het hele dier belangrijk is en niet alleen het specifieke probleem of de kwaal. Homeopathische middelen bestaan uit hele kleine natuurlijke substanties die uit planten, dieren of mineralen worden gewonnen.

Met homeopathische middelen kan het lichaam zichzelf genezen zonder schadelijke bijwerkingen die vaak optreden als er conventionele medicijnen gebruikt worden.

Oorsprong van de Homeopathie

De Duitse arts Samuel Hahneman leefde van 1755 tot 1843. Hij wordt gezien als de grondlegger van de homeopathie.

De homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidprincipe. Dat wil zeggen dat de genezing plaats vindt met het gelijksoortige van de ziekte. Als een bepaald middel aan een gezond dier wordt gegeven, zal dat een bepaalde ziektereactie geven. Geef je nu dit middel aan een dier dat deze ziektesymptomen heeft, zullen deze symptomen juist opgeheven worden. De homeopathie werkt op de drie niveaus:

De prikkel die een homeopathisch middel aan het dier geeft, is een prikkel die het zelfgenezend vermogen van het dier stimuleert te gaan werken en zo genezing te bewerkstelligen.